مقالات لایت باکس

تابلوها با نور بک لایت گرافیکی هستند که روی لایه های نیمه شفاف یا نیمه شفاف چاپ می شوند و در مقابل منبع نور قرار می گیرند تا گرافیک چاپ شده یا پیام رسانی را به نمایش بگذارند.تابلو نور بک لایت برای چه مواردی استفاده می شود؟تابلو دارای نور بک لایت برای کمک به روشن شدن گرافیک و...

یکی از مهمترین اصول بازاریابی و فروش، تبلیغات بوسیله لایت باکس است. درهر زمینه ای که فعالیت می کنید باید به تبلیغات و جذب مشتری توجه ویژه ای داشته باشید تا کسب و کارتان رونق بگیرد، یکی از موثرترین روش های تبلیغات، تبلیغات محیطی است که توسط ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی نظیر بیلبورد ها، تلویزیون های شهری،...